Privacy

PRIVACYBELEID op grond van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

(De Privacywet)


Klik hier om documenten te downloaden

 

Riello S.p.A., met maatschappelijke zetel in Legnago (VR), Via Ing. Pilade Riello7, (hierna genoemd "Riello") stelt gebruikers en bezoekers van deze site (hierna genoemd "Site") in kennis van zijnbeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de nadruk wordt gelegd op de inzeten de aandacht voor het beschermen van de privacy van zijn klanten en van de bezoekers van de Site.

Surfen op de Site is gratis en vereist geen registratie, met uitzondering van bepaalde gebieden waar gebruikers de keuze hebbenpersoonlijke gegevens in te voeren om toegang te krijgen tot specifiek omschreven diensten. Wanneer bezoekers van plan zijn om hun persoonlijke gegevens op te geven om toegang tot deze diensten te krijgen, zullen zijuitdrukkelijk en correct worden geïnformeerd, overeenkomstig artikel 13 van het Italiaanse Wetgevend Decreet nr. 196 van 30 juni 2003, Wet Bescherming Persoonsgegevens, over wat de bedoeling is (bij wijze van voorbeeld) en over watermet de informatie zal gebeuren, eveneens hebben zij het recht om op elk moment hun gegevens te laten verwijderen ofupdaten.

 

 

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

 

Op grond van het Italiaanse Wetgevend Decreet nr. 196 / 2003 (Wet Bescherming Persoonsgegevens) (hierna genoemd de "Wet"), verschaft Riello de volgende informatie.

 

 

1. Verantwoordelijke en Verwerker Gegevens

 

De verantwoordelijke voor de gegevens is Riello S.p.A., met maatschappelijke zetel in de Via Ing. Pilade Riello 7, Legnago (VR), Italië, fiscaal identificatienummer / BTW-nummer 02641790239, Kamer van Koophandel (REA) VR-252.049.

Gegevensverwerkers, voor wat het beheer van de Site betreft, zijn de Marketing- en ICT-managers, elk met hun eigen verantwoordelijkheden en plichten. U kunt de volledige lijst vanGegevensverwerkers op aanvraag verkrijgenophet adres vermeld in artikel 8.

 

 

2. Soorten verwerkte persoonsgegevens

 

U hoeft zich niet te registreren om toegang te krijgen tot de Site. Voor bepaalde gedeelten van de Site dient u echter wel geregistreerd te zijn of heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Voor sommige diensten is het eveneens noodzakelijk uw gegevens in te voeren (bv.om u te abonneren op eennieuwsbrief, om een contactformulier in te vullen, toegang tot beveiligd gedeelte, enz.).

 

Wanneer Riello informatie en persoonlijke gegevensverzamelt, wordt u vooraf, in overeenstemming met artikel 13 van de Wet, op de hoogte gebracht van de bedoeling hiervan en van watermet de gegevenszal gebeuren. Indien nodig, zal Riello uw specifieke toestemming vragenvoor het gebruik van de informatie. Er kan bijvoorbeeld persoonlijke informatie worden gevraagd,zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens, om van de diensten van de Site gebruik te kunnen maken. Door het invullen van een specifiek registratieformulier aanvaardt u deze gegevens te verschaffen.Riello gebruikt de online verzamelde persoonlijke informatieuitsluitend voor het op het moment van registratie vermelde doel.

 

Gegevens betreffende uw verbinding met en het surfen op de Site (zoals de URI-adressen van de aanvraag(Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de wijze waarop de aanvraag naar de server wordt gezonden, de grootte van het ter antwoord gezonden bestand, de numerieke code die staat voor de status van het antwoord van de server(succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot uw besturingssysteem en omgeving) worden uitsluitend verzameld voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de Siteen om te controleren of de Site goed werkt, en deze worden na verwerking onmiddellijk gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt bij de aansprakelijkheidstelling bij vermeende computercriminaliteitdie de Site schade berokkent:met uitzondering van dergelijk geval, worden de gegevens gewist wanneer de in de Site beschreven diensten zijn geleverd.

Onder verwijzing naar gegevens betreffende surfen op de Site, zie ook artikel 6 hieronder met betrekking tot de personaliseringstools die worden gebruikt door de Site.

 

 

3. Mogelijkheid persoonlijke informatie te verstrekken

 

Het geven van persoonlijke informatie is in het algemeen niet verplicht. Alleen in bepaalde gevallen kan het niet verstrekken van gegevens het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot specifieke diensten en om het aangevraagdete bekomen (bv. Contactformulier,Nieuwsbrief, beveiligd gedeelte).

 

 

4. Gegevensverwerkingsmethoden en sfeer van communicatie

 

De gegevens kunnen elektronisch of op papier worden verwerkt.Riello garandeert de wettige en correcte verwerking van persoonlijke informatie die via de Site verkregen is, in volledige naleving van de huidige wetgeving, evenals de maximaleconfidentialiteit van de informatie die op het moment van registratie verschaft wordt.De gegevens zullen niet worden doorgegeven of openbaar gemaakt aan andere personen dan vermelden alleen met uw toestemming en onder de voorwaarden die uitdrukkelijk vermeld zijn in het privacybeleid dat u steeds ter beschikking heeft.

 

 

5. Links naar andere sites

 

Dit privacybeleid geldt alleen voor de Site en niet voor alle andere websites die u via links bezoekt.Riello is niet aansprakelijk voor persoonlijke gegevens die u verstrekt aan externe personen of entiteiten of op websites die gelinkt zijn aan deze Site.

 

 

6. "Profiling" of personaliseringstools

 

Riello zalgeen promotionele of publicitaire communicatie voerenzonder uw voorafgaande toestemming.

 

De Site maakt gebruik van Cookies: Cookies zijn kleinetekstbestanden (letters of cijfers) diedoor de webserver op uw computer worden geplaatst om informatie over u te verzamelen.Die informatie kan opnieuw gebruikt worden tijdens uw bezoek aan de website (sessiecookies)of bij een volgend bezoek op een latere datum, eventueel enkele dagen daarna (permanentecookies). De cookies worden op basis van gebruikersvoorkeuren, door de browser opgeslagen op het gebruikte apparaat (computer, tablet, smartphone).

 

Cookies verzamelen geen informatie waardoor de gebruiker rechtstreeks kan geïdentificeerd worden.Riello kan inderdaadvia cookies geen persoonlijke informatie bekomen die u rechtstreeks identificeert (bv. naam, voornaam), tenzij u diezelf rechtstreeks verschaft heeft.Evenmin kan een andere website gebruik maken van cookies die door de Site zijn ingesteld om toegang te krijgen tot andere informatie op uw computer. Eenmaal opgeslagen op de computer kan de cookie alleen worden gelezen door de website die het aangemaakt heeft (en dus in ons geval, alleen door deze Site).

 

Voor meer informatie over cookies en hoe deze werken, gaat u naar de website www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu .

 

 

Wat voor soort cookies gebruikt de Site:

 

Functionele cookies. 

Deze cookies zijn onmisbaar om sites goed te laten functioneren en kunnentijdelijk (sessiecookies) of permanent zijn (met een looptijddie bepaald wordt op basis van de gebruiksbehoefte van de site).

De looptijd van de sessiecookies is strikt beperkt tot de tijd besteed aan het surfenop de website (zodra de browser wordt afgesloten,worden deze cookies verwijderd).

De Site maakt gebruik van functionele cookies zodat u gemakkelijker op de Sitekunt surfen, bv. om informatie die u verstrekt bij het invullen van formulieren op de Site te onthouden (de zogenaamde user input cookies), om u te herkennen nadat u heeft ingelogd op de Site (de zogenaamde authentication cookies), omde site-interface te personaliseren op basis van de door u aangegeven voorkeuren, om video's en afbeeldingen correct te kunnen bekijken (flash cookies).

Sommige van de functionele cookies zijn ook permanent (bijvoorbeeld om de login en de toegang tot het beveiligde gedeelte van de site te beheren). Deze cookies kunnen een langere looptijd hebben (zelfs tot 30 dagen) en worden gebruikt om uw computer voor die beperkte periode te herkennen (bijvoorbeeld voor eeneenvoudigere toegang tot het beveiligd gedeelte). Als u deze cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaaldebeveiligde gedeelten niet toegankelijk zijn. Het openbare gedeelte van de website is altijdbruikbaar.

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google. Deze service maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers opde pagina’s surfen. De door cookies verkregen informatie wordt naar Google verzonden, die hetgebruikt om het gebruik van de website te bestuderen in samengestelde en anoniemevorm.Op zijn beurt kan Google, in voorkomend geval, deze informatie aan derden verschaffen.

Functionele cookies vereisen geen voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker omdat ze noodzakelijk zijn voor het leveren van de door de gebruiker van de Site gevraagde dienst (op grond van de eerste paragraaf van artikel 122 van de Wet).

 

 

Personaliseringscookies.

Dit zijn permanente cookies gebruikt om (anoniem en op een andere manier) uw voorkeuren te identificeren, om uw surfervaring te verbeteren en om eventueel ookrelevantecontent aan te bieden die gebaseerd is op uw online surfervaring. Deze site gebruikt geen personaliseringscookies.

 

Deze Site maakt geen gebruik van andere personaliseringstools (bv. spyware).

Wanneer u zich op de Site registreert en op het moment van registratie uw uitdrukkelijke toestemming geeft om uw surfgedrag te volgen, dan kan informatie over uw surfgedrag op de Site worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

 

 

6.1 Informatie over cookies op de Site

Wij verschaffen volgende informatie met betrekking tot de op de Site gebruikte cookies:

1) De domeinnaam van waaruit de server van de Site de cookies stuurt, is: www.riello.be

2)Doel van de gegevensverzameling: de cookies worden gebruikt om u in staat te stellen snel en gemakkelijk door de Site te surfen of om statistische en anonieme analyses/controlesoverhet gebruik van de site uit te voeren (functionele cookies).

3)   Verzamelde gegevens: De volgende informatie wordt opgeslagen: URI-adressen van de aanvraag (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de wijze waarop de aanvraag naar de server wordt gezonden, de grootte van het ter antwoord gezonden bestand, de numerieke code die staat voor de status van het antwoord van de server(succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot uw besturingssysteem en omgeving.

Technisch gezien bevattende cookies de volgende informatie (verzonden vanaf dit domein): een numerieke ID uniek voor Riello en een numerieke ID uniek voor de gebruiker (die op de Site surft), beide opgeslagen in onze database; een numerieke ID uniek voor uw surfgedrag (zogenaamd "record") in onze database; een pseudo-willekeurige alfanumerieke sessie-ID die automatisch door de browser verwijderd wordt bij het afsluiten (sessiecookies).

4)   Looptijd van de cookies: de Site gebruiktsessiecookies(of cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten), maar ook permanente cookies (of cookies die worden opgeslagen totdat ze verwijderdworden door de gebruiker), deze blijven in ieder geval niet langer dan zes maanden op de computer staan.

5)   Noodzaak omcookies te aanvaarden: u bent niet verplicht cookies te aanvaarden, maar als u ze uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde content of functionaliteiten van de Site, alhoewel u wel gewoon kunt surfen op de site. U bepaalt zelf of u cookies aanvaardt of niet via de instellingen van uwinternetbrowser.Als u de technische cookies (geheel of gedeeltelijk) uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde beveiligde gedeelten niet toegankelijk zijn. Het openbare gedeelte van de website is altijd bruikbaar, ook als de cookies volledig uitgeschakeld zijn.

6) Uitschakelen en verwijderen van cookies:

Cookies kunnen op elk gewenst moment worden uitgeschakeld/ingeschakeld of verwijderd via uw webbrowser. U kunt zelf op een specifieke en gedetailleerde manier de instellingen beheren via uwbrowserinstellingen.

Gelieve hiervoor de informatie in de gebruikershandleiding van uw browser te raadplegen (de zogenaamde Helppagina of Privacy) of klik op onderstaande links:

 • Internet Explorer

 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Opera

  Om de cookies op een mobiele telefoon uit te schakelen, raadpleegt u de betreffende gebruikershandleiding voor meer informatie.

  7)   Datacommunicatie: de via cookies verzamelde informatie is vertrouwelijk en wordt niet aan derden verstrekt.

   

  6.2 Social Mediaknoppen en Cookiesvan derden

   

  De Social Mediaknoppen zijn die speciale "knoppen" op de site die de pictogrammen van sociale netwerken (bv. Facebook en Twitter) voorstellen. Ze geven surfersde mogelijkheidom met slechts een "klik" direct verbinding te maken met zijn sociale netwerken.

  Bij de Social Mediaknoppen op de Site kan er gebruik gemaakt worden van Cookies van derden van het louter functionele type.

  Het gebruik vanSocial Mediaknoppen van derden houdt in dater cookies verstuurd worden van en naar alle extern beheerde sites. Dergelijk informatiebeheer of -verwerking wordt beheerst door het privacybeleid van de site van elke derde partij waarnaar u dienovereenkomstig dient te verwijzen: 

 • Facebook

 • Twitter

 • Google+

 • YouTube

 • Linkedin

   

  Voor meer informatie over de door de Site gebruikte cookies, kunt u schrijven naar het adres vermeld in artikel 8 hierna.

   

   

  7. Plaats van gegevensverwerking

   

  De gegevensverwerking betreffende de diensten die de Site aanbiedt,gebeurt op de maatschappelijke zetel van Riello bepaald in artikel 1 hierboven en wordt uitgevoerd doorgegevensverwerkersvan de Marketing en ICT-afdeling, elk met hun eigen verantwoordelijkheden en plichten.

   

   

  8. Rechten van de betrokkenen

   

  Op grond van artikel 7 van de Wet, heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens door de Gegevensverwerker, waaronder, 1) onverwijld bevestiging te krijgen of persoonlijke informatie over u al dan niet wordt bijgehouden [ ...];2) a) een indicatie te krijgen van de bron van de persoonsgegevens, van het doel en de wijze van verwerking, van de logica aangewendbij de verwerking met elektronische hulpmiddelen en van de identificatiegegevens van de verantwoordelijke van de gegevens of de gegevensverwerkers, van personen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke informatie openbaar mag worden gemaakt of die daarvan op de hoogte kunnen zijn in hun hoedanigheid vangegevensverwerker of persoon die belast is met de verwerking; u heeft recht op: het updaten, corrigeren of, indien gewenst, vervolledigen van deze gegevens; b) te bekomen dat dergelijke gegevens gewist worden, in anonieme vorm omgezet worden of,wat onrechtmatig verwerkte gegevens betreft, geblokkeerd worden; 3) u, geheel of gedeeltelijk, te verzetten tegen de verwerking van de persoonlijke informatie die uaanbelangt, ook voor het verzenden van verkoopinformatie of reclame of voor rechtstreekse verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of zakelijke communicatie

  U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door te schrijven naar Riello S.p.A., Via Ing. Pilade Riello 7, 37045 - Legnago (VR).

   

   

  9. Toepasselijk recht

   

  Dit privacybeleid wordt beheerst door de Italiaanse wetgeving en in het bijzonder door de Wet, die de verwerking regelt van persoonsgegevens - ook die die in het buitenland worden bijgehouden - door iedereen die woonachtig is in Italië of via apparatuur in Italië.De wet zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden, evenals met de waardigheid van de betrokkene, met specifieke verwijzing naar vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

   

   

  10. Wijzigingsclausule

   

  Riello behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken, op welke manier en op welk moment dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, te wijzigen of gewoonweg te actualiseren, ook rekening houdend met wijzigingen in de bepalingen van de wet of regelgeving met betrekking tot debescherming van persoonsgegevens. Gebruikers zullen op de startpagina van de Site worden geïnformeerd over wijzigingen en updates van het privacybeleid zodra deze zijn aangepast en ze worden bindend zodra ze op de Site op deze plaats gepubliceerd zijn. Wij verzoeken u dan ook om dit gedeelte van de Site regelmatig te bezoeken om te controleren ofhet privacybeleidwijzigingen heeft ondergaan.

   

  De volledige tekst van het Italiaanse Wetgevend Decreet nr. 196 van 30 juni 2003 kan worden geraadpleegd op de website van de toezichthouder voor gegevensbescherming www.garanteprivacy.it/ .