Gebruik

Link naar pagina’s van derden

Riello stelt links ter beschikking naar pagina’s van derden. Deze websites zijn niet van ons
en worden niet beheerd door Riello nv. Riello is niet verantwoordelijk voor deze sites en hun
inhoud. Het gebruik van deze links is uitsluitend op verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Verbindingen met de Riello site.

Indien u een kopie van het logo wil, kan u toestemming krijgen, niet overdraagbaar en zonder
exclusiviteit om dit logo te gebruiken op uw website, beperkt tot de creatie van een hyperlink
naar Riello. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
De creatie van een verbinding met de website van Riello is verboden, behalve als u een
schriftelijke toestemming heeft

Plaats van bevoegdheid

Het gerecht van Aalst is bevoegd bij alle procesvoering.